Από τη στιγμή που θα κατανοήσουμε τις βασικές αρχές της λειτουργίας του κινητήρα και των αισθητήρων τότε θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε απλά προγραμματάκια μαζί με τα παιδιά του δημοτικού. Μία πολύ καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις των μαθηματικών για να αξιολογήσουμε τις μετρήσεις των κινητήρων. Για παράδειγμα να υπολογίζει το μισό της απόστασης η το διπλάσιο της απόστασης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι να κάνουμε μία εκτίμηση για τις κλίσεις χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα κλήσης. Ο συνδυασμός των μαθηματικών με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική αποτελεί το τέλειο εργαλείο για να κατανοήσουν τα παιδιά του δημοτικού πολλές δύσκολες έννοιες μέσα από το παιχνίδι. Με λίγη φαντασία μπορούμε να σκεφτούμε πολύ περισσότερες ρομποτικές κατασκευές και αυτοματισμούς.

Οι απλές και αυτοτροφοδοτούμενες μηχανές είναι εκπαιδευτικά πακέτα της LEGO με τα οποία οι μαθητές δημιουργούν κατασκευές κλιμακωτής δυσκολίας μπαίνοντας έτσι σε πιο σύνθετες έννοιες της μηχανικής, της φυσικής και της γεωμετρίας απολαμβάνοντας πολλαπλά οφέλη όπως:

  • Εξερεύνηση των απλών μηχανημάτων, των μηχανισμών και των δομών
  • Προγραμματισμός και εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη
  • Κλίμακες βαθμονόμησης
  • Μετάδοση κίνησης (γρανάζια, μοχλοί, τροχαλίες, άξονες)
  • Μέτρηση απόστασης, χρόνου, ταχύτητας, βάρους, εμβαδού & περιμέτρου

Όσοι ολοκληρώνουν την ύλη των παραπάνω εκπαιδευτικών πακέτων εισάγονται στη Ρομποτική με το εκπαιδευτικό πακέτο WeDo 2.0, έχοντας πλέον την δυνατότητα να “ζωντανέψουν” τις κατασκευές τους δίνοντας τους διάφορες προγραμματιστικές εντολές