Εκπαιδευτικός Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της διάδρασης ανθρώπου με τον υπολογιστή με πολυετή πείρα και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από την συνεργατική εκπαίδευση και την εκμάθηση βάσει έργου.