Η Σοφρονία Φουτσιτζί είναι απόφοιτος του τμήματος πληροφορικής του Ιονίου πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση σαν δασκάλα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Μέσα στα πλαίσια της πρακτικής της συγκαταλέγονται οι κατασκευές, οι χειροτεχνίες και η επιστήμη της STEAM καθώς έχει εκπαιδευτεί πάνω στις επιστήμες STEAM για πολύ μικρές ηλικίες.