Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η Corfurobotiki συνεργάζεται με το ευρωπαϊκό έργο SIENNA-Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact – έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το πρόγραμμα Horizon 2020 (grant agreement No 74171).
Το SIENNA αφορά την ηθική και δεοντολογία των τριών νέων τεχνολογιών της ανθρώπινης γενετικής/ γονιδιωματικής, ανθρώπινης βελτίωσης και της τεχνητής νοημοσύνης/ρομποτικής, οι οποίες τεχνολογίες έχουν υψηλή κοινωνικο-οικονομική επίδραση αλλά και επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Εκπρόσωπος του SIENNA για την Ελλάδα είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.sienna-project.eu/about-sienna/

Bελτιώνοντας το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική: Σύνοψη πολιτικής του προγράμματος SIENNA αρ. 1

https://zenodo.org/record/5550544/files/SIENNA%20policy%20brief%201.pdf?download=1

UNICERT Primary – Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ-1)
 • Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Βάσεις Δεδομένων – Παρουσιάσεις (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ-2)

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν αντίστοιχα πρότυπα γνώσεων και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και των πιο δημοφιλών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

UNICERT Advanced Plus

 

To Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων Η/Υ της Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένα ακόμα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζόμενου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα, και ένα πολύτιμο εργαλείο για το φοιτητή, το μαθητή, αλλά και τον επαγγελματία που προτιμά να έχει μια βαθύτερη γνώση και μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών.

Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποδεικνύει η κατοχή του πιστοποιητικού UNICERT ADVANCED Plus περιλαμβάνει τόσο βασικά όσο και προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους ένα πιστοποιητικό που τους παρέχει ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν πρότυπα προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν τις βαθύτερες γνώσεις τους στο πακέτο Microsoft Office αλλά και σε όσους διεκδικούν μια θέση στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Επεξεργασία Κειμένου
Υπολογιστικά Φύλλα
Υπηρεσίες Διαδικτύου
Παρουσιάσεις
Βάσεις Δεδομένων

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Δείτε παρακάτω τα γνωστικά αντικείμενα της UNICERT στον τομεα πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας.

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦ. ΚΙΝΗΤΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ONLINE BRANDING & ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA BUSINESS

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤ. & ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ICT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA MARKETING

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤ. ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Ψηφιακές δεξιότητες Social Media

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

social media marketing / advertising

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 • SECURITY  ΤΩΝ 105 ΚΑΙ 28 ΩΡΩΝ  To πρόγραμμμα είναι με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Eλεγκτής Ασφαλείας (X-ray screener)  - Διάρκειας 12 ωρών  
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρχιφυλάκων – Εποπτών  -   Διάρκειας 12 ωρών  
 • Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code» -  24 ωρών  6 ώρες σύγχρονη και 18 ώρες ασύγχρονη 
 • ΣΕΜΙΝΑΡΙγια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 160  ΩΡΩΝ 

Επίσημος συνεργάτης στις εξετάσεις LanguageCert Online Examination.