Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως η Corfurobotiki συνεργάζεται με το ευρωπαϊκό έργο SIENNA-Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact – έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το πρόγραμμα Horizon 2020 (grant agreement No 74171).
Το SIENNA αφορά την ηθική και δεοντολογία των τριών νέων τεχνολογιών της ανθρώπινης γενετικής/ γονιδιωματικής, ανθρώπινης βελτίωσης και της τεχνητής νοημοσύνης/ρομποτικής, οι οποίες τεχνολογίες έχουν υψηλή κοινωνικο-οικονομική επίδραση αλλά και επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Εκπρόσωπος του SIENNA για την Ελλάδα είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.sienna-project.eu/about-sienna/

Bελτιώνοντας το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική: Σύνοψη πολιτικής του προγράμματος SIENNA αρ. 1

https://zenodo.org/record/5550544/files/SIENNA%20policy%20brief%201.pdf?download=1

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Δείτε παρακάτω τα γνωστικά αντικείμενα της UNICERT στον τομεα πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας.

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΠΡΟΓΡ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΥΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦ. ΚΙΝΗΤΗΣ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ONLINE BRANDING & ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA BUSINESS

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤ. & ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ICT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ.

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

SOCIAL MEDIA MARKETING

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤ. ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πιστοποίηση γνωστικού αντικειμένου

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Ψηφιακές δεξιότητες Social Media

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

social media marketing / advertising

Πιστοποίηση γνωστικών αντικειμένων

Επίσημος συνεργάτης στις εξετάσεις LanguageCert Online Examination.