Το παιδί από προσχολική ηλικία μπορεί να μάθει πολλές βασικές έννοιες του προγραμματισμού, ολοκληρώνοντας τις προκλήσεις των μαθημάτων, που ενθαρρύνουν την εμπλοκή με το ρομπότ και τις κάρτες ιστοριών. Διαθέτει πολλά σενάρια και ιστορίες που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική!

Πολλά χαριτωμένα μικρά εκπαιδευτικά ρομποτ είναι στην πραγματικότητα ένα ρομπότ που διδάσκει αρχές και δεξιότητες κωδικοποίησης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν χρειάζεστε tablet, smartphone ή υπολογιστή για να προγραμματίσετε αυτό το ρομπότ. Τα προγράμματα δημιουργούνται απλώς καθορίζοντας μια ακολουθία κώδικα από κάρτες προγραμματισμού. και η μεγάλη ποικιλία ρομπότ δαπέδου με τα οποία οι μαθητές μας αλληλεπιδρούν, αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για το παιδί προκειμένου να διδαχθεί προσανατολισμό, λογική ακολουθία και εκτίμηση διάφορων φυσικών μεγεθών όπως απόσταση, κατεύθυνση και γωνία, μπαίνοντας με παιγνιώδη τρόπο στη λογική του προγραμματισμού.